Bestyrelsesmøde 3. Februar 2018 

Regnskabet gennemgåes, generelt ser det særdeles fornuftigt ud. Endvidere stemmer budget og regnskab meget flot i flere udvalg. Kommentarer fra hvert enkelt udvalg.
Motionscenter: Flere kontingenter end forventet. Nyanskaffet trappemaskine har man stor fornøjelse af. Flot regnskab.
Gymnastik: Ingen kommentarer.
Sponsorudvalg: Annoncering udeladt ved en fejl. Dog ikke mærkbart færre deltagere ved banko.
Fodbold ungdom: Enkelte spillere tilmeldt i forældres navn, ændres i 2018. Dommerudgifter til 11 mands fodbold.
Håndbold: Mindre udsving, spillertøj.
Fodbold senior: Aldersfordeling ændret, påvirker kontingent.
Sommerfest: Fordelingen af poster er retningsgivende. Indtægter og udgifter går næsten lige op, men indtægter fra sponsorer sikrer overskud.
GjØl ‘en: Meget dårligt vejr.
Ketscher: Imponerende.
Administration: Justeret, idet mindre tilskud fra kommunen end budget.
Cafeteria: Løber rundt, primært ved holdarrangementer det bruges. Drøfter indkøb.
Hallen: Ser fint ud, trods flere store udgifter.
 
Lederfest, ændres fra 14/4 til 17/3. Hvert udvalg sender deltagerliste.
 
Generalforsamling 28/2-2018. Hvert udvalg sender navne på hvem der er på valg og eventuelle kandidater til opstilling.
 
Årsberetninger sendes til Kristian senest onsdag i uge 8 (21/2).
 
Der indhentes nyt tilbud på musikanlæg til den lille hal og et til motionscentret, vi skal bruge noget robust. Henrik og Michael indhenter tilbud.
 
For ref.: Tina B.GGB Bestyrelsesmøde 4. Januar 2018

 
Mødet indledes med at praktisk opgave udføres i skøn samdrægtighed.
 
 1. Kort nyt: Gymnastik: forhandling om zumba, planlægger to gange om ugen. Fodbold senior, intet nyt. Håndbold: 30 betalende, fem hold. En del seniorer også, lige kommet igang. Turnering igang U18, stort geografisk område. gjØLen Flyttes til uge 35. Musikprogram endnu ikke klar. Der indføres beskeden entre. Motion: 17 betalende ungdomshold. Alt udstyret er nu serviceret. Ny trappemaskine indkøbt. Mangler træner til næste år. Badminton og bordtennis: Alle har nu betalt. Til bordtennisstævne Lørdag. Har høstet flere medaljer ved andre stævner. Samtræning fungerer fint. Badminton deltager i turnering i DGI huset Aabybro. Lars træder ind som træner. Fodbold: Alle i udvalget vil gerne fortsætte. Budgetmæssigt måske problem til næste år. Overvejer samarbejde med nabobyer. Sponsor: Julelodder nu udsolgt. Efterlyser oplysninger om Troldecup og gjØLen. Formand orienterer.
 2. Status til generalforsamling: Udvalgene sørger for opfølgning. Lederfest: udvalg sender liste og Kristian inviterer til 14/4-18 klokken 18.
 3. 3/2-18 kl.15 Nytårskur hos Birgitte, partner inviteres til kl.18. Seneste tilmelding 11/1-18.
 4. Budget drøftes og godkendes.
 5. Eventuelt: Diverse drøftes. Mangler skilte på sidste tre årets leder. Medlemmer der er årgang 2009 og 2010 sendes til Birgitte Nielsen inden 11/1-18. Juletræsfest gik rigtigt godt, desværre ikke helt så mange børn. Henrik og Michael rydder op og smider væk i depotrummet.

 For ref. Tina B.

 
Referat GGB bestyrelsesmøde 25. September 2017

Tilstede: Kristian, Lars, Birgitte, Stefan, Doris, Brian og Tina
 

 1. Status fra udvalg. Håndbold hold oprettelse i conventus drøftes. Ingen træningsturnering, udskudt. Fodbold senior: Godt fra start, mange nye spillere, ofte 14 til træning. Afslutningsfest på bedding. Kontingentbetaling drøftes. Ketscher: Seniorbadminton 35 spillere. Flyere givet god respons. Ungdom starter 2/10. Spillere får sæsonkalender ved træningsstart. Bestilt nye pointtavler til bordtennis. Gymnastik: Stram op, Akrobatik/spring, Mor,Far,Barn og Legebold oprettet. Formand: Udenbys ansøgere til Gjøl hallen, conventus drøftes. 

 2. Velkomstbeskrivelse til instruktører/trænere. Birgitte præsenterer velkomstbeskrivelse til trænere. Ros til skriftet. Drøftes at hver afdeling bør lave egen udgave ud fra forslaget. Kontaktoplysninger til bestyrelsen bør fremgå. 

 3. Juletræsfest: Mangler frivillige. Kristian drøfter med Sisse. 

 4. Aabyposten. God ide med annonce ifølge tilbagemeldinger. Gentagelse bør drøftes i bestyrelsen inden sommerferien. 

 5. Arbejdsliste til vore kære seniorer. Opfordring til udvalgsformænd til at melde opgaver ind. Mørklægningsgardiner i lille hal ønskes. Vandhaner knækker af, måske seniorernes tekniske snilde kan løse problemet. 

 6. LAN party - E-sport: Kristian finder ud ad behov for strøm og internet.

 7. GjØL'en: Bette underskud 10t., omsætning lavere, dårligt vejr største synder.

 8. Eventuelt: Husk emner til næstformand, Claras funktion og regnskab.

 9. Næste møde: Torsdag 26/10 kl.19.00.

 
GGB bestyrelsesmøde 07.08.2017

Tilstede: Brian, Stefan, Doris, Peter, Henrik, Lars, Tina, Kristian
Afbud: Birgitte, Michael, Claus V.

Kort nyt:

 1. Kort nyt. Motion: Drøfter instruktørsituation. Ungdomshold fra 6. Klasse indtil 15 år, håber på mange tilmeldinger. Indoor cyckling tirsdag 19 til 20. Spartacus som sidste år, alle kan deltage hvis de har betalt vinterkontingent til andet hold i GGB. Godt med ift. udstyr. Fodbold ungdom. Går i gang snart. Fælles afslutning. Overvejer e-sport arrangement. Vintersæson spilles 11 mands fodbold fra U14. U7 indledt samarbejde med Birkelse. U9 tilmeldt stævne i Brønderslev Sponsorudvalg: Udvalget mangler medlemmer! Går ellers fint med velvillige sponsorer. Fodbold senior: Tilmeldt to hold til efterårsturneringen. Forsøgt at løse holdlederproblematik. Opstartsfest 19.08.17. Old Boys drøftes. Håndbold: U18 og U14 ønsker sig træningsstævnedeltagelse. Drøfter medieomtale af GGB, Brian koordinerer, udvalgsformænd sende til Brian med deadline søndag 14.08.17. Badminton: Trænersituationen klaret. Ungdom startes 2/10, senior dog som vanligt i september. Flyer laves til omdeling. Samarbejde med tre bordtennisklubber, fælles træninger med turnus imellem klubberne på weekend dage. Årskalender udleveres til alle bordtennisspillere. OK til køb af pointtavle. Formand: Alle haltider skal bookes på Conventus, ingen har indtil videre booket vores hal.
 2. Hvordan skaffer vi medlemmer til udvalg. Næstformand stopper i sponsorudvalget. Nu tre udvalgsmedlemmer og en sekretær. Drøfter den alvorlige situation. Forslag om at inddrage DGI konsulent til en inspirationsaften.  
 3. Sommerfest. Overskud ca.26.000,-. Festen bliver samme tid næste år. Evaluerer afviklingen. 
 4. Hallen. Clara stopper til generalforsamlingen. Drøfter om man kan dele regnskabsfunktion fra cafeteriafunktionen. 
 5. Næste møde. Tirsdag 12. September 2017.
 6. Eventuelt. Problemer med op og nedtagning af bander. Spørgsmål til skrivelse om at klubben ikke har forsikring og derfor skal spillerne selv have ulykkesforsikring. Medlem finder at børn hvis forældre er trænere skal fritages for kontingent. Bestyrelsen er enige om ikke at støtte forslaget, men at anbefale vedkommende at stille forslag om vedtægtsændring til generalforsamling. Drøfter hvad vi gør med tennisbanen. 

Referat bestyrelsesmøde GGB 1. Maj 2017

Nyt fra udvalg:
Ketscher. Ny træner Carl Buch. Samarbejde med bordtennisklubben Tateni aalborg.
 
Fodbold senior: Desværre ingen sejre. Serie 4 har spillet alle kampe. Næste hjemmekamp holdkort i Brugsen for at skaffe tilskuere. Serie 6 sidste kamp, desværre taberdømt ved administrativ fejl. Stefan går aktivt ind i sætning af hold. Træning meget svingende. Planlagt afslutningsfest i sommer. Kontingent følges op.
 
Håndbold: Sæson slut. U18, U14, U10, U6 og U8. Måske seniorer kunne træne med U18, træner positiv. Kontingent for seniorer uden kampe sættes til ungdomskontingent. Stævnetilmelding for U8 overvejes. Træningsdragt til alle frivillige trænere efter behov, men kun klubdragt.
 
Motion: Brandlås med glas sættes op med henblik på tyverisikring.
 
Kasserer: Telte hvor lejes?
 
Sponsor: Nogle reklamer til sommerfest samlet ind, enkelte sprunget fra og ny. Uddeling af programmer i uge 21, også til dem med nej til reklamer. Sponsorudvalg mangler stadig et medlem.
 
gj'ØLen: Sponsorer tilbydes VIP telt med spisning, 100 deltagere tilmeldt. Musikprogram på plads. Ny dørmand, der også går vagt.
 
Sommerfest: 9,10 og 11. Program på plads. Peter Olsen spiller fredag i teltet, også under gris. Børnedrinks i teltet. Årets ungdomstræner hædres fredag kl.20 i teltet. (Udvalgene sætter sig snarest og vælger)Happyhour 22-23. Lørdag en hel del ungdomskampe, alle bortset fra U10 der er til stævne. Gadeturnering i Høvdingebold kl.14. Akrobatikopvisning kl.15. Liselotte på kroen har sagt ja til at stå for maden, men ikke helt færdige med forhandlinger. Musik California. Søndag fiskebord, ballonklovn 13-15, kirke koncert kl.13.30, gudstjeneste kl.14. Fagenes fest afslutter sommerfesten. Ny teltudlejer og nye børneforlystelser. Program færdigt. Praktiske opgaver fordeles på ansvarlige. Billetsalg til torvedagen 20/5 og 3/6.
 
Formanden: Fåruptur. Betalende medlemmer er det medlem, der har betalt kontingent, det er således barnet der kommer gratis ind. Medfølgende forældre betaler for sig selv. Clara stopper som ansvarlig for hallen til februar

Sponsorer:

KALENDER
Vælg kalendervisning:
1 uge
1 mdr.
3 mdr.
6 mdr.
12 mdr.