Lokalereservationer

Al reservation af lokaler foregår i Conventus.
Du bedes derfor henvende dig til din udvalgsformand.