Måltavle / Stadion Ur

Projekt Gjøl Stadion
Udløst af debat på foreningens ordinære generalforsamling er det besluttet, at lave en forbedrende indsats
på vores stadion til glæde for både de trofaste lokale tilskuere samt spillerne på banen.
Klubben er udover den ”kendte” nedgang i ungdomsaktiviteter som følge af faldende antal medlemmer
særlig ramt af følgerne af Coronaen med nedlukning af aktivitet til følge.
Det er ikke kun vigtigt for klubbens fremtid, at der fokuseres på igangsætning af nye tiltag men også vigtigt
at der ”gøres noget” for de aktiviteter, der har genvundet sin opbakning. Her er det især vores senior
fodbold, der tiltrækker ikke bare spillere men også trofaste lokale tilskuere.
Der arbejdes i klubbens fodbold seniorudvalg med planlægning af disse tiltag – og en konkret anskaffelse
der er hårdt tiltrængt er en måltavle/stadion ur. Der forsøges at skaffe midler til denne anskaffelse ved
ansøgning hos Spar Nord Fonden.