Vedtægter for motionscenteret

1.  Samtlige medlemmer skal være godkendt af en af instruktørerne før indmeldelse og være indforstået med at ”lov om forbud mod visse dopingmidler” samt”Danmarks Idrætsforbunds Dopingkontrolregulativ” til enhver tid overholdes.
2. Som medlem af motionscenteret, er man forpligtet til at medvirke ved en dopingkontrol på den tid og det sted som bestemmes af kontroludvalget underAnti Doping Danmark. En dopingkontrol kan indebære, at man må afgive en blod- og /eller en urinprøve.
3. Såfremt et medlem overtræder pkt. 1 og 2 vil der ske eksklusion af medlemmet fra motionscenteret på livstid, ligesom medlemmet kan blive straffet, jf. dopingkontrolregulativet.
4. Medlemskab kan oprettes fra det fyldte 15. år.
5. Medlemmet skal indlæse sin nøglebrik ved indgangsdøren. For at undgå, at ikke-betalende får unødig adgang, må medlemmer ikke lukke andre ind i centret. Sker dette, lukkes medlemskabet.
6. Medlemskortet skal hænge synligt på tavlen, så længe man opholder sig i centeret.
7. Medlemmer har både ret og pligt til at bortvise uvedkommende fra centeret.
8. Indgangsdøren skal til enhver tid holdes lukket i henhold til Brandmyndighederne. Øvrige døre åbnes kun når der er en instruktør til stede.
9. Medlemmer skal, uanset økonomiske, sociale, politiske og religiøse forskelle og interesser mødes i et gensidigt fællesskab, hvori indgår, at man behandler øvrige medlemmer med respekt og på værdig vis.
10. Der er ingen adgang i centeret i udendørs fodtøj.
11. I forbindelse med træning skal der benyttes træningsbeklædning og fodtøj til indendørs brug. Der skal anvendes håndklæde ved træning på bænke og maskiner af hygiejniske årsager. Maskiner afsprittes før og efter brug.
12. Medlemmet har pligt til at anvende udstyr og øvrige faciliteter på forsvarlig vis, således at udstyret og faciliteterne forbliver intakte til glæde for de øvrige brugere.
13. Medlemmer er velkomne til selv at medbringe Cd’er til brug i centeret, men husk at ikke alle har samme musiksmag. Derfor: SPØRG – LYT - OG VIS HENSYN!
14. Hænder skal være rengjort for harpiks og lignende inden træning i centeret.
15. Øl og andre alkoholiske drikke, samt madvarer, må ikke nydes i motionscenteret
16. Såfremt et medlem overtræder ovenstående vedtægter kan det medføre bortvisning og eventuelt eksklusion med tab af kontingent.
17. Indbetalt kontingent refunderes ikke.
18. Konstateres et problem, så kontakt venligst en af instruktørerne.
19. AL TRÆNING FOREGÅR PÅ EGET ANSVAR.