Billeder fra motionscenter

Inspirationsaften 2015

Motionscenteret har afviklet en udbytterig aften, hvor DGI instruktør Anders Krogh gav vejledning og inspiration til vores frivillige instruktører.  Vi håber at dette kommer vore medlemmer til gode, selvom der for nogen af de rutinerede instruktører i nogen grad var tale om repetition.