Legatkassen

Regler for legatkassen

Legatkassen er en beholdning af midler, der kan søges til børn og unge under 18 år.

Der kan søges om hel eller delvis dækning af omkostninger til en aktivitet i en forening på Gjøl. Eksempelvis dækning af kontingent, gebyr for deltagelse i lejre og udflugter eller tilmelding til konkurrencer.

Aktiviteterne, der søges til, skal være fysiske aktiviteter.

Der kan dog i særlige tilfælde gives dispensation fra denne regel. 

Alle, eksempelvis trænere, instruktører, lærere, pædagoger, pårørende eller andre, kan søge på vegne af et barn eller en ung forudsat, at forældrenes accept er opnået og foreligger skriftligt på nedenstående ansøgningsskema. 

Ansøgningsskemaet skal afleveres eller sendes til et af de tre medlemmer i Legatkassens styrelse. Disses navne og adresser findes på ansøgningsskemaet. Tildelt støtte udbetales af GGB´s kasserer direkte til foreningen, hvor aktiviteten skal foregå. 

Legatkassens styrelse

Legatkassens styrelse består af tre personer fra lokalsamfundet på Gjøl, udpeget af GGB´s bestyrelse.

De tre legatkassemedlemmers opgaver består i

·         at behandle og besvare indkomne ansøgninger

·         at ansøge om og indsamle midler til Legatkassen