Cafeteria

  • Hvis I ønsker at cafeteriet er åbent når I har hjemmekampe, eller andre arrangementer skal I huske at give besked i god tid. Gerne tre uger før, da jeg laver månedsplan for vagterne. I må meget gerne sende kampprogrammet til mig.

 

  • HUSK! giv besked hvis der sker ændringer i planen.

 

  • Skal I bruge cafeteriet til opstart, afslutning eller andet, vil jeg meget gerne have besked. Især hvis I skal bruge sodavand, pølser, eller andet.

 

  • HUSK! at skrive i mappen, hvis I tager drikkevare til møder eller opstart/afslutning.

 

  • Det samme er gældende hvis der mangler noget i cafeteriet, giv mig besked.

 

 

Hilsen Bitten H. Pedersen 😊