Instruktør

Alle instruktører tilknyttet motionscenteret er frivillige.
De har alle erfaring fra egen træning og har derudover deltaget i forskellige DGI kurser.
Det er vigtigt at pointere, at al træning i centeret sker på brugerens EGET ANSVAR

Hvornår er der instruktører i motionscenteret?

Der sker månedlig opdatering af oversigt over hvornår de enkelte instruktører er til stede i centeret.
Oversigten kan ses på forsiden af denne hjemmeside eller på opslagstavlen ved yderdøren til centeret. 

Du kan nedenfor få flere oplysninger om de tilknyttede instruktører: