GGB

Klubben Gjøl Gymnastik og Boldklub blev stiftet helt tilbage i 1934 med gymnastik som hovedaktivitet. I årenes løb er aktiviteterne udvidet til også at omfatte volleyball, børnedans, fodbold, håndbold, badminton, tennis og senest fitness i eget motionscenter.

Vi er ca. 300 medlemmer i klubben – heraf er en væsentlig del aktive i mere end én sportsgren.

Gjøl-hallen

Det var et stort plus for klubben, da den så tidligt som i 1971 fik domicil i Gjøl-hallen. Hallen er senere udvidet med tilbygning af flere omklædningsrum, cafeteria og i 2007 den nyeste tilbygning med opvarmningshal og motionsrum på hallens østside. Der bliver nu mulighed for gennemførelse af flere indendørs aktiviteter samtidig, hvilket ikke tidligere var muligt.

Projektet er gennemført med en væsentlig egen arbejdsindsats fra klubbens medlemmer i lighed med tidligere byggeprojekter. Det er kendetegnende for mange medlemmers engagement i klubben, at der findes opbakning og kræfter til den praktiske gennemførelse af sådanne projekter. – Og vi er de pågældende en stor tak skyldig for indsatsen.

Klubben har i efteråret 2009 fejret sit 75 års jubilæum – med en helt fantastisk opbakning fra alle.

Dette frivillige engagement er fundamentet for vore aktiviteter i klubben og er med til at højne klubfølelsen og det sociale miljø.

Vores trænere

Vores ungdomstrænere og hjælpetrænere indenfor de forskellige idrætsgrene findes blandt engagerede voksne og unge aktive i klubben, som udfører et stort ulønnet arbejde, når de påtager sig træneropgaven for et hold børn.

Klubbens formål

Klubbens formål er: ” At tilbyde idrætslige aktiviteter og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter Folkeoplysningsloven. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål”. Det betyder også at klubben er ”vores egen” – med de rettigheder, pligter og ansvar der følger med dette.  

Velkomstpakke – i forbindelse med Troldecup

I samarbejde med nogle af vore sponsorer, uddeler GGB en velkomstpakke til de 7-8 årige medlemmer i klubben. 

Velkomstpakken vil kun blive udleveret én gang pr. medlem, uanset hvor mange aktiviteter man deltager i. Vi håber fremover at kunne lave uddeling af velkomstpakke til de 7-8 årige til en tradition ved sæsonstart.

Følgende sponsorer har bidraget til at sammensætte en spændende velkomstpakke:

 • Spar Nord | Rygsæk
 • Dagli´ Brugsen, Gjøl | T-shirt
 • Sportmaster, Aabybro | Drikkedunk og mulepose
 • Nørresundby Bank | Triske bamse og sparebøsse

Velkomstpakken udleveres ved Troldecup. Der udsendes særskilt invitation hertil.

Tips og forventninger til forældrene

 • Praktisk hjælp f.eks. i forbindelse med et stævne eller ved andre arrangementer for det enkelte hold. ”Mange små bidrag løser tilsammen store opgaver”

 • Ved udekampe sender træneren en seddel med hjem om hvilke forældre, der skal køre ud til kamp. Såfremt du er forhindret skal du selv bytte med en anden forældre.

 •  Lær dit barn at melde fra til kamp og træning, hvis det er forhindret i at deltage. Barnet er en del af et hold – Der er nogen der regner med ham/hende, så man kan ikke ”bare blive væk”.

 • Støt op omkring holdet – kom gerne i hallen/på stadion og se holdets hjemmekampe, det betyder også noget for det enkelte barn.
 • Klubben driver vort cafeteria i hallen udelukkende med frivillige. Der er opslag i hallen med angivelse af kontaktperson, såfremt du kan afse tid til at tage vagter.

 • Ved den årlige sommerfest som hvert år afvikles i første halvdel af juni, bemandes alle boder og aktiviteter med frivillige hjælpere.

 • Udover de generalforsamlingsvalgte udvalg for de enkelte idrætsgrene støttes klubbens arbejde også af Forældre-gruppen, der laver forskellige sociale arrangementer på tværs af idrætsgrenene. De har hidtil bl.a. arrangeret cirkusforestilling, tur i skøjtehal og andespil.

Fakta vedr. GGB

Uddrag af klubbens vedtægter:

“Bestyrelsen består af formand, næstformand og sekretær samt et medlem fra hvert udvalg, der er valgt på generalforsamlingen.
Formand, næstformand og sekretær vælges direkte af generalforsamlingen, medens udvalgenes repræsentanter vælges af og blandt udvalgsmedlemmerne.

Ordinær generalforsamling holdes i februar måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel i den lokale avis.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år. Forældre til medlemmer under 16 år kan stemme på deres vegne, dog således at en fremmødt max. kan have én stemme”

Ris/ros eller gode ideer:

Hvis du har ris/ros eller gode ideer, så kom endelig frem med dette ved at kontakte et medlem af klubbens bestyrelse, således at dit input kan blive behandlet.

Vi svarer også gerne på spørgsmål – så grib blot telefonen. 

Praktisk information til deltagerne:

Aktivitet: _________________________________

 

Træners navn:              _________________________________

 

Træners tlf. nr.:             _________________________________

 

Træningstid:                 _________________________________

 

Kontingent:                   ________ – betales ved tilmelding på hjemmesiden.

 

Klip ———Klip ————–Klip————Klip———-Klip——– Klip———-Klip—–

 

Indmeldelsesblanket – afleveres til træneren senest d.       /

 

Deltagernavn:                _________________________________

 

Adresse:                       _________________________________

 

Telefonnummer:           _________________________________

 

Fødselsdato:                 _________________________________

 

Underskrift forældre:     _________________________________